Kaňk

Kaňk je nejen obec u Kutné hory, nejen národní přírodní památka, nejen pietní místo hornických (husitských) bouří, ale hlavně (alespoň z mého pohledu) je to místo zajímavého důlního propadu. Navíc celkem čerstvého, vznikl v roce 1969 propadem starých dobývek. Je zajímavý také složením hornin, od vrstvy lesní půdy a zvětraného pískovce přes vrstvu spraše a hrubě klastický materiál promíšený s hlínou, který nasedá na spodnoturonské sedimenty (opuky). Podloží pak tvoří v západní části propadliny biotitické migmatitizované ruly a ve východní části hydrometrálně alternovaná poruchová a místy zrudněná zóna, což je vlastní Turkaňské pásmo (díky montanya.rog)

Celý areál je obehnán původním zábradlím, tedy ocelovým lanem. Novodobý plot začíná kousek dál, tedy o dost velký kus dál, takže zpoza něj není samotný propad vůbec vidět. A jako obvykle,nesmyslný plot dráždí natolik, že ho nědko dřív nebo později odstraní. I tady je v plotu “brána” , takže není potřeba k propadu jakkoliv “pronikat”. Přesto by se dolů neměl nikdo vydávat bez základního speleovybavení. Jediný, kdo měl výjimku, byla Aida, pro tu byly místní plazivky zábavou.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=_woPoeHwP6g

Napsat komentář