První pomoc

Poskytnout první pomoc tak, aby nebyla poslední, respektive vůbec nějakou pomoc poskytnout by mělo být samozřejmostí. Ale sám za sebe mohu říct, že by to byl problém. Ano zdravověda nás provází od základky přes autoškolu až po školení bezpečnosti práce, ale to jsou většinou školení pro školení.

Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK Praha 1 pořádá pravidelně Kurz Základní norma zdravotnických znalostí , což je dvoudenní školení, spojené jak s teorií tak i s praxí.

Vrcholem je (krom obligátního textu) praktická zkouška, kde se na ostatních, falešnou krví namaskovaných učíte uvádět znalosti do praxe.

Napsat komentář