Spalovna Malešice

Technicky vzato, nejde o spalovnu, ale o Zařízení na Energetické Využití Odpadu. Podnik s divnonázvem  ZEVO Malešice má totiž ze zákona povinost likvidovat odpad tak, aby z toho něco bylo, v tomto případě pára pro Pražskou teplárenskou a nově i elektrická energie. O dalších druhotných surovinách nemluvě.
Pondělní ráno bylo prosluněné a tak komplex působil vesele a vyvoněně.

Napsat komentář