Běhej lesy Karlštejn

Někdy v únoru jsem podlehl nápadu, že bych mohl začít zase běhat. Takže jsem se přihlásil na #behejlesy Karlštejn. Naštěstí jsem zvolil kratší variantu 12km. Říkám naštěstí, protože se v ten samý den běžel i Krakoduh. A navíc jen týden před tím jsem dobral antibiotika. Ale touha proběhnout se Amerikou byla silná. Ne že bych se tam (legálně) nedostal i jinak, ale šlo o to proběhnutí. Čekal jsem nějaký speciální zážitek. A taky jsem ho dostal.

Zával na Americe

Za Kryštofovým závalemPřes mírně bulvarizující titulek jde o velmi zajímavý počin, u kterého jsem měl tu čest být. Na konci Severního překopu je jílovitý zával, podle dochovaných zpráv spadnuvší na konci čtyřicátých let. Co se za ním skrývá? Další chodby nebo je to opravdový konec?

Po náročných pracech se podařilo vykopat šestimetrovou plazivku a stanout v nedotčené chodbě. Jeden za druhým čtvrtý mizíme v závalu. Jako čtvrtý jsem na řadě já, plazím se uzounkou klikatící škvírou v závalu.

Kontaminovaná štola a Severní překop

Třetí patro bylo poslední, na které jsem se ještě nebyl. protože je ale přímo spojené se závodem Lomy Mořina, je přístup do něj obvyklými cestami nemožný. Na straně z Mexika jsou okna zalátaný ocelovýma plátama hned na galerii, na straně Velký Ameriky můžete slanit na Velkou galerii, ale po pád desítkách metrů vás zastaví zase …